Hva er bærekraft?

Bærekraft kan defineres som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov og sikre grunnleggende behov for alle i dag og for all fremtid». Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles fremtid fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FNs generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar. Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den (FN.no, 2019).

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for planeten og alle som bor her. Den planen er at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere. I følge Matthew Smith at i dag trengs det 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av et år. Med andre ord bruker vi ressurser vi ikke har – og vi bruker stadig mer. Fortsetter vi slik vi gjør nå, vil vi ødelegge fremtiden for både planeten og menneskene som bor her. Derfor trenger vi en plan for å styre utviklingen i en retning som er god for alle. Retningen kalles bærekraftig, og planen er bærekraftig utvikling forteller Smith videre (Bærekraft, ungdomsbedrift).

De siste årene har fokuset på bærekraft blitt veldig viktig. Forbrukerne er mer bevist over hva, hvor og hos hvem de handler. Kjøpesterke forbrukere etterspør bærekraftig produkter og at de produseres i tråd med høye etiske standarder. Tradisjonelt har bedriftene konsentrert seg om å bygge lønnsomme arbeidsplasser som igjen finansierer velferdsstaten. Det gjør de fortsatt, men fremover blir bærekraft stadig viktigere for både eiere, investorer og långivere (Nho, 2020). En bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når man lager en vare. På sikt kan det føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringene, og øke livskvaliteten til mennesker på jorda (Bærekraft, ungdomsbedrift).

Kildeliste:

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-for-dummies

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/bedriftene-ma-ogsa-vare-barekraftige/

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/baerekraftig-produksjon

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *