Hva har jeg lært av å opprette en nettbutikk?

I løpet av denne eksamensperioden har vi opprettet og lansert vår egen nettbutikk, studentbiblioteket.com. Det har vært super spennende, men også utrolig krevende. Dette blogginnlegget handler om oppstarten av nettbutikken, og refleksjoner rundt prosessen av å starte noe eget. Håper du finner blogginnlegget interessant og tar en titt på nettbutikken vår!

Fase 1: Planlegging

Dette var nok den minst krevende fasen. Her hadde vi fritt spillerom til å være kreative, og hadde den innstillingen hvor ingenting er umulig. Vi fastslo tidlig at vi ønsket å ha en bedrift som hadde bærekraft i fokus, da dette er viktig for alle i teamet. Da vi skulle finne ut av hvilken målgruppe vi ønsket å rette oss mot ramlet vi raskt ned på studenter. Vi er studenter selv, og det er denne målgruppen vi har mest kjennskap til. På denne måten ville det bli enklere å nå ut til dem med en relevant tjeneste eller produkt.

Siden vi alle ønsket en bærekraftig vinkling, valgte vi å rette oss inn på gjenbruk, nærmere bestemt gjenbruk av bøker. Vi alle syns at pensumbøker til tider er veldig dyrt, og kan være vanskelig å betale for som en student uten de store inntektene. I løpet av et semester har man gjerne behov for rundt fem bøker, dette kan variere noe fra emne til emne. Dette tar opp mye plass, samt kan bli veldig dyrt hvis man kjøper alle bøkene nye. Ved å kunne ha muligheten til å leie en bok, sparte man penger på å slippe og kjøpe en ny bok, samtidig sparte plass da man kan levere tilbake boka når semesteret er over. Slik ble konseptet vårt til.

Vi fordelte arbeidet mellom de tre teammedlemmene. En satt i gang med å utforme nettsiden, en tok seg av bestilling av kopper og logo, og en begynte å planlegge lanseringsstrategien vår. Vi valgte også å sette noen mål, et hovedmål og delmål for å kunne bedre jobbe målrettet. Vi brukte OKR, Objective and Key Results for å utforme disse målene. 

Bilde hentet fra dev.to

Objective: Opprette en brukervennlig nettside hvor studenter kan få kontakt med hverandre og produkter kan selges og kjøpes.

KR1: 1000 besøkende innen endt eksamensperiode

KR2: Lånt ut minst én bok, en uke etter lansering

KR3: Minst 50 solgte kaffekopper innen endt eksamensperiode

Disse målene var noe vil følte at vi kunne klare å oppnå, men måtte legge inn mye innsats for å kunne klare dette.

Fase 2: Opprettelse

Etter å ha bestemt oss for konsept og satt opp OKR, var det bare å komme i gang med å opprette nettbutikken. Dette var nok den mest tidskrevende perioden, og det var her de fleste av problemene våre dukket opp.

Vi valgte å opprette nettbutikken vår gjennom Shopify, da dette var en nybegynnervennlig plattform. Selv om Shopify fremsto for oss som det beste alternativet, bydde det også på noen problemer. Vår visjon med nettsiden var at kundene selv kunne opprette en profil, og derfra enten legge ut sine egne pensumbøker til utlån, eller leie bøker selv. Shopify selger sine egne moduler og «templates» inne på nettsiden som man kan laste ned og legge til i sin egen nettbutikk. Shopify hadde ikke en modul som kunne oppfylle de kravene vi hadde, som ble problematisk.

business idea, planning, board
Bilde hentet fra pixabay

Måten vi løste det på var at i stedet for at kundene oppretter sin egen konto på nettsiden, sender de inn alt av informasjon om bøkene, også legger vi selv ut boka som tilgjengelig for utlån på nettsiden. Dette landet vi på at var den beste løsningen for oss med de verktøyene og kompetansen vi hadde tilgjengelig.

Ved utformingen av nettsiden ønsket vi at bøker var tydelig i fokus, slik at det ikke var noen tvil om hva nettbutikken tilbyr. Vi valgte hovedsakelig å bruke fargene blå og grønn, da blå representerer pålitelig og grønn representerer bærekraft. Vi ønsket en nettside som var enkel å navigere, og at alt man trengte av informasjon var på landingssiden.

Mens vi jobbet med å utforme nettsiden, satt vi også i gang med bestilling av kopper. Vi var litt frem og tilbake med om vi skulle benytte oss av dropshipping eller om vi skulle bestille opp et visst antall kopper og ha de lagret. Vi landet på å bestille 10 kopper i første omgang, da vi ikke hadde en klar ide om hva etterspørselen kom til å bli. Hvis etterspørselen viste seg å bli stor, var det enkelt å bestille flere kopper. Vi ønsket en norsk produsent, siden vi har et bærekraftig fokus, samt at leveringstiden også ble kortere.

shop, store, shopping
Bilde hentet fra pixabay

Vi satt nok i gang litt sent med å bestille kopper, da vi fant ut at når man trykker eget design tar det en god del lenger tid enn hvis man bestiller kopper som allerede er klare til å bli utsendt. På grunn av dette vil ikke koppene komme innen eksamen skal leveres.

Vi kjente noen som kunne designe en logo for oss. Denne skal brukes på nettsiden, samt trykkes på koppene. Dette gjør at vi fremstår som mer seriøse, samt at logoen på koppene kan brukes som reklame når kundene bruker de. 

Fase 3: Gjennomføring

Gjennom alle fasene har vi jobbet jevnt og målrettet. Vi har hatt ukentlige møter hvor vi har snakket om hvor langt vi har kommet med våre deler, samt hva vi planlegger fremover. Dette har vært supert for å holde oversikten på alt som må gjøres, samt hva du selv må få gjort. Vi har klart å kommunisere godt til tross for at vi aldri fikk muligheten til å møte hverandre fysisk.

work, typing, computer
Bilde hentet fra pixabay

Gjennom eksamensperioden har vi rapportert ukentlig på våre OKR mål for klassen DIG2103. Dette har vært en motivasjon for oss, for å jobbe hardt for å nå målene våre. Vi har også kunne sett hvordan vi ligger an i forhold til våre medstudenter. 

Alt i alt har dette vært en utrolig lærerik periode og læringskurven har vært skyhøy. Jeg har lært masse viktig og nyttig informasjon som jeg absolutt skal ta med meg videre.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *