environmental protection, nature conservation, ecology

Hva er bærekraft?

Bærekraft kan defineres som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov og sikre grunnleggende behov for alle i dag og for all fremtid». Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles fremtid fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt …