Amnesty Case

Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik som FN er definert det i sin menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Amnesty International skal være upartisk og uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning eller religiøs tro. Organisasjonen skal helle ikke ta mot statlig støtt fra noe land. Bevegelsen ble …