influencer, writing, girl-4081842.jpg

Influencer Marketing: En markedsføring basert på tillitt

Sosiale medier spiller en sentral rolle i kommunikasjonen og markedsføring for mange virksomheter. Hvilke som er viktigst å benytte seg i de ulike situasjonene, og på hvilken måte, er i stadig endring, og det å være nysgjerrig og oppdatert er viktige egenskaper for en digitalmarkedsfører.  Noen som benytter seg av sosiale medier er Influencere. De …

monitor, binary, binary system

Internettet kan være en fin plass – men ikke alltid

Sosiale medier og digitale plattformer spiller en sentral rolle i våre liv i samfunnet i dag. De er ekstremt nyttige i det at de gjør informasjon tilgjengelig for alle, og forenkler kommunikasjon. Noe som i utgangspunktet er så fint, kan de gi negativt utfall? Her i Norge er det hele 98% av befolkningen som har …